ה-FCA, הרשות להתנהלות פיננסית בבריטניה (לשעבר FSA), הודיעה לאחרונה על הטלת קנס בסך 4.2 מיליון פאונד על הבנק הפרטי EFG השייך לקבוצת הבנקאות הפרטית השוויצרית EFGI.

במהלך שנת 2011 ערכה ה-FSA, הרשות לשירותים פיננסיים  בבריטניה ביקור וסקר בקרב בנקים לבדיקת נושא ניהול חשבונות בסיכון. בין היתר, ביקרה הרשות בבנק EFG, אשר מתמקד בשירותי בנקאות פרטית וניהול נכסים עבור בעלי הון בדרג גבוה, וביניהם בעלי הון ממדינות זרות אשר נמצאות בסיכון גבוה להלבנת הון ושחיתות. במהלך בדיקת ה-FSA  וחקירה נוספת שנעשתה בבנק נתגלו כשלים במדיניות הבנק בנושא מניעת הלבנת הון ובעיקר נתגלו כשלים בניהול חשבונות בסיכון וחשבונות אנשי ציבור.

בין היתר נמצא כי מתוך כ-3000 חשבונות, 400 חשבונות היו חשבונות בסיכון גבוה, אך הבנק כשל ביישום נהלים לגבי חשבונות בסיכון, למרות שמסמכי פתיחת חשבונות אלו העידו מראש על סיכון קיים שיש לערוך מעקב לגביו. מתוך 36 חשבונות שנבדקו לעומק 17 נתגלו כחשבונות בסיכון להלבנת הון שהבנק לא קיים מעקב ובדיקות לגביהם באופן רציף ולא תיעד או ביצע ניהול סיכונים ובדיקות נאותות כדרוש. נוסף על כך, 13 מתוך 17 החשבונות בסיכון שנתגלו היו חשבונות בהם מעורבים גורמים שהורשעו או הואשמו בעבירות פליליות לרבות שחיתות והלבנת הון.

ממצאים נוספים מהבדיקה הראו כי מתוך 99 חשבונות של אנשי ציבור שנבדקו לעומק ע"י הרשות, 83 חשבונות העלו חשדות מהותיים והצביעו על כשל משמעותי בניהול הסיכונים של הבנק.

הקנס שהוטל ע"י ה-FCA, הינו קנס נמוך מהקנס המקורי (6 מיליון פאונד), עקב שיתוף פעולה של הבנק משלב מוקדם של החקירה.

פורסם 2013-04-25