שופטת בית המשפט הפדרלי המחוזי בברוקלין Nina Gershon, דחתה את בקשת הבנק הערבי לדחיית התביעה נגדו ופסקה כי התביעה תמשיך למשפט, אשר צפוי עפ"י הערכות התובעים להתחיל בסתיו הקרוב. השופטת דחתה את טענת הבנק כי מסמכי התביעה אינם מוכיחים כי פעולות הבנק גרמו או התכוונו לגרום למעשי הטרור המדוברים, וקבעה כי כמות הראיות לכאורה מספיקה על מנת לקבוע כי יתקיים משפט בתביעה זו.

מתוך מספר תביעות אשר הוגשו נגד הבנק הערבי מדובר במקרה זה בתביעה אשר הגישו נפגעי טרור אשר הינם אזרחי ארה"ב, וזאת תחת החוק למניעת טרור (Anti-Terrorism Act).

כפי שדיווחנו בעבר, ישנן גם תביעות אשר הוגשו ע"י נפגעי טרור שאינם תושבי ארה"ב (ישראלים ברובם) מכח ה-Alien Tort Statute, ואשר פסיקת בית המשפט העליון לגביו בעניין Kiobel מהשבוע האחרון, עשויה להביא לדחייתן.

בסוף שנת 2004 הוגשה נגד הבנק תביעה ייצוגית בשם 1600 משפחות נפגעי טרור מישראל, ארה"ב ומדינות נוספות, ונטען בכתב התביעה כי הבנק העביר מיליוני דולרים לחמאס ולארגוני טרור פלשתיניים נוספים, תוך ידיעה שהכספים מופנים לטרור ולאחר שהחמאס הוכרז כארגון טרור, ובכך סייע לארגוני הטרור בביצוע פיגועים. הבנק טען להגנתו כי סיפק שירותי בנקאות בלבד וביקש מביהמ"ש למחוק את התביעה. בשנת 2005 נקנס הבנק בסכום של 24 מיליון דולר, בשל אי עמידה בחוקי מניעת הלבנת הון בסניף הבנק בניו יורק.

פורסם 2013-04-25