הרבעון לבנקאות של אגוד הבנקים פרסם מאמר חדש של יאיר דגן, מנכ"ל חברת אמנט בנושא "סוגיית החסינות המוקנית למוסדות פיננסיים בגין דיווחים בלתי רגילים בבתי המשפט בארה"ב ובבריטניה".

במאמרו נשאלת השאלה האם דיווחים בלתי רגילים מקנים לבנקים חסינות מפני תביעות אזרחיות בארה"ב ובבריטניה ובדרישות הרגולטוריות להם נדרשים המוסדות הפיננסיים והחובת הדיווח לרשויות על עסקאות "חריגות". במאמר נסקרות פרשות שונות בנושא והמצב המשפטי בבריטניה ובארה"ב.

פורסם 2013-04-24