בעוד הדרקטיבה הרביעית עומדת להתפרסם, האיחוד האירופי מדגיש כי קיים מחסור במידע בנושא זיהוי הנהנים הסופיים של תאגידים והמאבק בהלבנת הון שמוביל למכשול מהותי במאבק נגד השימוש לרעה של תאגידים למטרות פשיעה כלכליות.

לשם כך האיחוד האירופי מימן מחקר מקיף שבוצע על ידי חוקרים מהאוניברסיטה שמטרתו היתה:

1.להבין מה היקף השימוש שנעשה במידע על הבעלות והשליטה בחברות ומה מקורו;

2. זיהוי בעיות העומדות בפני מי שמבקש לקבל מידע על בעלות ושליטה של חברות;

3. זיהוי מידת הזמינות של הנתונים הקיימים על מבנה הבעלות והשליטה של חברות;

4. איתור יכולת הנגישות של אנשים למידע הקיים;

5. מתן הצעות למערכות IT כדי להקל את הזיהוי במקרים חשודים;

כדי להשיג זאת החוקרים ביצעו סקרים על סוכניות אכיפת החוק של האיחוד האירופי ויחידות המודיעין וניתוח מקיף של חברות ציבוריות וספקים מסחריים.

מניתוח הסקרים עלה כי:

1. נעשה שימוש במידע על בעלי מניות ודירקטורים של חברות באיחוד האירופי בעת חקירות של חשודים בעבירות הלבנת הון;

2. מידע ציבורי הינו מקור המידע העיקרי לבדיקת מידע ואימות על בעלות ושליטה של חברות;

3. קיימת בעיה בקבלת גישה למידע על בעלויות במיוחד במקרים של חברות זרות;

4. קיימת בעיה בעדכניות, ברמת הדיוק והאמינות של המידע המתקבל;

5. קיים העדר שיתוף פעולה בין מאגרי המידע הקיימים;

לדעת החוקרים יש לפעול במספר רבדים על מנת להשיג מצב אידיאלי:

1. שיפור הפצת המידע על הבעלות והשליטה של חברות והקלה על הגישה למאגרי המידע במקרים של חברות זרות;

2. שיפור יחסי הגומלין הפנימיים של חברות רשומות על ידי תמיכה של האיחוד ביוזמות חדשות לשיתוף המידע;

3. זיהוי מערכי המידע הבסיסיים של החברה ביחס למבנה הבעלות והשליטה של החברות;

4. פיתוח מערכת תמיכת IT חדשה שתסייע ותקל על איסוף המידע במדינות שונות באיחוד האירופי על מנת לסייע בחקירות AML בין לאומיות.

פורסם 2013-04-11