בית המשפט העליון לערעורים של מחוז קולומביה הבריטית קבע ביום חמישי האחרון (4.4.13) כי עורכי דין קנדיים ממחוז קולומביה הבריטית ישארו פטורים מהחובה הקיימת למוסדות פיננסיים בזיהוי לקוחות ודיווח על פעולות פיננסיות במסגרת החוק הקנדי למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

נציגי עורכי הדין בקנדה עתרו עוד בשנת 2007 לבתי המשפט העליונים של המחוזות הפדרליים השונים, שם תקפו את חוקתיות הרגולציות החדשות בטענה שחובות הדיווח עומדים בסתירה לחובת הנאמנות של עורכי הדין ללקוח וזכותו לייצוג הולם, וכתוצאה מכך זכו לצווי מניעה במספר מחוזות כנגד החקיקה החדשה, עד שממשלת קנדה גנזה את הרגולציות החדשות ופנתה לדון עם ארגוני עורכי הדין על גרסה פחות מחמירה לדרישות הזיהוי והדיווח.

יחד עם זאת נציגי עורכי הדין שבמחוז קולומביה הבריטית פנו לערכאת הערעור של בית המשפט העליון לקבל פטור מהחובה לדווח ולתעד בטוענה כי שאין להחיל חובות זיהוי ודיווח כלל, בשל הצורך לשמור על הנאמנות ללקוח ועל חיסיון עורך דין-לקוח. טענה נוספת שהועלתה על ידי נציגי עורכי הדין כי הנחיות הלשכה בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור הן מקיפות וחלות על עורכי הדין ועל כן יש לאפשר ללשכת עורכי הדין עצמאות בנושא קביעת חוקים והנחיות בנושאים הללו.

בית המשפט העליון שבמחוז קלומביה הבריטית בשבתו כבית משפט לערעורים בהרכב של 5 שופטים פסק כי אחד מתפקידיהם העיקריים של עורכי הדין הוא לעמוד בין המדינה והפרט, להגן ולייעץ במסגרת החוק מפעילות המדינה שעלולה לפגוע בפרט במידה שאינה הוגנת או בלתי סבירה.

פורסם 2013-04-08