מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי פרסמה לאחרונה (מרץ 2013) את הדו"ח הבינלאומי השנתי לאסטרטגית פיקוח על סמים לשנת 2012 (International Narcotics Control Strategy Report). הדו"ח סוקר כיצד מתמודדות מדינות שונות בעולם עם איום נגע הסמים וסחר בסמים, וכיצד מתמודדות המדינות השונות עם פשיעה הקשורה בסחר בסמים, כגון הלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח יוצא מידי שנה בשני כרכים - הראשון מתמקד בנושא הסמים עצמם - גידול, ייצור וסחר, ואילו הכרך השני, מתמקד כולו בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית.

הכרך השני, העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בוחן מידי שנה את התקדמות המדינות השונות בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מידי שנה נבדקת כל מדינה בנושא אכיפה, חקיקה, דיווחים ומלחמה בטרור והדו"ח מפרט אילו צעדים ננקטו בכל מדינה בנושא ומהם הצעדים העתידיים. בכרך זה מופיעה גם טבלת הסיווג של המדינות השונות לפי רמת סיכון. גם השנה ישראל מופיעה בסיווג הגבוה Countries/Jurisdictions of Primary Concern לצד רוב מדינות העולם המערבי. סיווג זה אינו אינדיקציה לכשל או חוסר במדיניות מניעת הלבנת הון אלא אינדיקציה לכך שמדובר בכלכלה בהיקף פעילות פיננסית גדולה ומתקדמת, אשר מהווה בעולם המערבי סיכון גבוה יותר או פיתוי גבוה יותר לגורמי הלבנת הון.

הפסקה המתייחסת למדינת ישראל בדו"ח מפרטת את התקדמותה של ישראל במהלך שנת 2012 לרבות התייחסות לבעיית הפשיעה המאורגנת בישראל והמאבק בה. כמו כן, מכילה הפסקה נתונים מספריים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר מצוין כי במהלך החודשים ינואר-אוקטובר בשנת 2011 התקבלו ברשות לאיסור הלבנת הון 34,548 דיווחים על פעולות בלתי רגילות לעומת 27,922 בשנת 2011 ו- 839,550 דיווחים על פעולות רגילות לעומת 922,583 בשנת 2011. כמו כן, צוין כי במהלך 2012 הוגשו בישראל 55 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון וכמו כן היו בשנה זו 23 מקרים של הרשעה בעבירות הלבנת הון (בין החודשים ינואר לאוגוסט 2012) לעומת 12 מקרים של הרשעה בהלבנת הון בשנת 2011.