המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע שבמשרד האוצר עידכנה את דו"ח העיצומים הכספיים שהטילה הועדה לעיצום כספי על נותני שירותי מטבע בעקבות הפרת חובת הדיווח שבחוק עד חודש פברואר 2013.

העידכון כולל מדגם מייצג נוסף החל מחודש ינואר 2013 של עסקים המספקים שירותי מטבע שהיחידה ביצעה ביקורת בהן במהלך השנים 2011-2012. העיצומים הגבוהים ביותר שהוזכרו בעדכון הדו"ח כפי שדווח הוא אלו שהוטלו על 2 חברות "שני א.ד.א 1994 בע"מ" ו- "מוטי בלבן". 

המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע ביצעה ביקורת בעסק "מוטי בלבן" שעיסוקו בניכיון המחאות ביום 14.9.2011 שם נמצא:

1. אי דיווח על עסקאות מפוצלות של לקוחות בהיקף של כ-11 מליון שקלים;

2. משיכת המחאות מחשבונות זהים ופיצול העסקאות על שם לקוחות שונים באותו יום עסקים בהיקף של כ-7 מליון שקלים.

3. אי דיווח על פעולות שבוצעו על ידי הרשות הפלסטינית בהיקף של כ-250 אלף שקלים.

בעקבות כך, הועדה החליטה להטיל עיצום כספי של 75,000 שקלים.

במקרה נוסף, בו ביקרה המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע בחברה "שני א.ד.א 1994 בע"מ" שעיסוקה בהעברת משכורות לעובדים זרים לחשבונות בנק שנמצאים בחו"ל ביום 1.11.12 שם נמצא:

1. אי העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות המחייבות דיווח.

2. רישום עסקאות ללא דיווח שם הלקוח בהיקף של כ-9 מליון שקלים.

3. עסקאות ללא ללא קבלת הצהרה ממבקש השירות בהיקף של כ-128 מליון שקלים.

בעקבות כך, הועדה החליטה להטיל עיצום כספי של 75,000 שקלים.

פורסם 2013-03-18