בג"צ דחה עתירה למתן צו על תנאי כנגד ההחלטה להחרים כספים שנתפסו במשרד חלפנות של מחמד נאצר, תושב ג'נין שניהל אותו ונחשד בכך שהכספים שנוהלו על ידו היוו מקור מימון לארגוני טרור ולמסייעיהם.  

בקביעתו פסקו השופטים כי סמכותו של המפקד הצבאי להורות על החרמת רכוש השייך להתאחדות בלתי מותרת, מעוגנת בתקנה 84 (2)(ב) לתקנות ההגנה.

השופט דנציגר שהיה הרכב השופטים התבסס בהחלטתו על בג"צ בעניין אלעג'ולי שם נקבע כי התכלית העומדת מאחורי תקנה 84 (ב)(2) לתקנות ההגנה היא תכלית מניעתית שעיקרה במניעת המימון לפעילותם של ארגוני טרור.

כמו כן, בית המשפט קבע בעניין ערוב הכספים "הפרטיים" לבין הכספים שיועדו להעברה לארגוני טרור בהתאם להלכה שבפס"ד אלעג'ולי כי כל עוד שבעל משרד החלפנות לא הוכיח אחרת יש לראות כספים שנתפסו כולם ככספים המיועדים לארגוני טרור הניתנים להחרמה.

פורסם 2013-03-03