ארגון ה-FATF פרסם מסמך קווים מנחים בנושא אמות המידה הדרושות במערכות ה-AML/CFT. בדברי ההסבר מפרסם הארגון כי הוא משוכנע שקידום נכון של הרגולציה של מערכות והשירותים הפיננסים תוביל למערכת יעילה יותר כנגד עבירות איסור הלבנת הון ומימון טרור.

עם זאת, יישום של מערכת בעלת גישה זהירה מידי עשויה להוביל לתוצאה הפוכה שלחסימת נגישות למערכות ולמוסדות הפיננסיים מפני עסקים וצרכנים ליגיטימיים שבגלל הרגולצה הנוקשה נמנעת מהם האפשרות להשתמש במערכת הבנקאית.

ביוני 2011 פרסם הארגון מאמר בו הוא מדריך את המדינות והמוסדות הפיננסיים שבאזורן לפעול באופן שאינו מתפשר באמצעות שימוש באמצעים נוקשים על מנת להילחם בתופעת הלבנת ההון ומימון הטרור. הפרויקט נערך בשיתוף הבנק העולמי ובהתייעצות עם המערכת הפיננסית.

מסמך ההנחיות שפורסם כעת על ידי הארגון, מתמקד בהבטחת בקרות יעילות ואיכותיות של מערכות ה-AML/CFT ללא עיכוב מתן גישה לשירותים הפיננסים גם לקבוצות חלשות יותר לרבות כאלו בעלי הכנסה נמוכה, מגזר כפרי ועוד . כמו כן, המסמך מבקש גם לשקף את השינויים המשמעותיים שהובאו ב-40 ההמלצות של הארגון בשנת 2012, בעיקר בחיזוקה של הגישה המבוססת סיכון (RBA) כעיקרון בסיסי של המערכות השונות.

המסמך גם מספק בהירות והדרכה להמלצות הרלוונטיות ב-40 ההמלצות שפורסמו על ידי הארגון, לקידום המערכת הפיננסית וכיצד ניתן לפרש אותן באופן שיתמוך במערכות הפיננסיות הכלליות ויאפשר גישה גם לאלו שעד כה לא אופשרה להם.

בפרסום המסמך הארגון מאמין שפיתוחה של מערכת רגישה יותר תהווה מפתח לקבלת אוכלוסיות נוספות ושימוש על ידן במערכות הפיננסיות.

פורסם 2013-02-27