ה-FATF פרסם מתודולוגיה חדשה להערכת התאימות הטכנית של מערכות ה-AML השונות ל-40 ההמלצות שפורסמו ובדיקת יעילותן ויישומם של הסטנדרטים שנקבעו.

במהלך ה-20 שנים האחרונות, ארגון ה-FATF פיתח ושיכלל מנגנוני ציות מחמירים כדי להבטיח ציות לתקנים וסטנדרטים בין לאומיים שנקבעו על ידו.

המתודולוגיה החדשה על פי ה-FATF מספקת בסיס לניתוח והתאמה של ה-40 ההמלצות הקיימות למול המדינה הנבדקת ואת רמת היעילות של מערכות ה-AML שלה.

המתודלוגיה מאחדת בין שני מדדים:

1. הערכה טכנית של התאימות של כל אחת מ-40 ההמלצות של ה-FATF ככל שהן מתייחסות למסגרת החוקית והמוסדית הרלוונטית במדינה הנבדקת.

2. הערכת אפקטיביות של כל המלצה למול הביצוע בפועל והתוצאות הצפויות.

פורסם 2013-02-24