בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות שהוטלו על בנק Saderat. ההחלטה להסרת הסנקציות דומה לזו שהתקבלה בשבוע שעבר על ידי בית הדין האירופי בעניין בנק Mellat.

בדומה להחלטתו בעניין בנק Mellat בית הדין דחה את טענותיה של מועצת אירופה, כי הבנק אינו זכאי להתבסס על זכויות היסוד שלו מעצם היותו בבעלות חלקית של הממשל האיראני. כמו כן, בית הדין קבע שאם מועצת אירופה מעוניינת להסתמך על עדויות שהתקבלו מהמדינות החברות בה, עליה לאפשר גישה חופשית לעדויות אלו לאור העובדה כי נטל ההוכחה היא על המועצה ולא על הבנק.

בית הדין מצא כי הסיבות להטלת הסנקציות על הבנק היו עמומות ותחת "ערפל כבד" וכי לא נמסרו כל פרטים על הגופים להם סיפק הבנק כביכול שירותים פיננסיים שהוביל את המועצה להחלטה על הטלת הסנקציות.

כמו כן, נמצא כי המועצה לא הצליחה לבצע בדיקות רלוונטיות לתוקף העדויות עליהן התבססה בעת הטלת הסנקציות על הבנק כגון זה שהמועצה לא בדקה את חלוקת הון המניות של הממשל האיראני שבפועל היה בעל מניות מיעוט.

בהחלטתו של בית הדין ישנה התייחסות ל-4 נקודות עיקריות:

1. למרות שטענת הבנק כי החלטת מועצת אירופה להטיל סנקציות על הבנק נבעו משיקולים זרים ומלחץ שהופעל על ידי ארה"ב, דחה בית הדין את הטענה והסביר כי לא ניתן להסיק כי טענות הבנק מבוססות על עובדות נכונות.

2. בית הדין מצא כי הסיבות להטלת הסנקציות לא היו מוצדקות וכי זה שלממשל האיראני יש בעלות חלקית על הבנק אינה מרמזת, בעצמה, שהבנק מספק תמיכה בהפצת נשק גרעיני. יתר על כן, למועצה לא הייתה כל עדות לכך שהבנק מספק שירותים לחברה הקשורה לפרויקט הגרעין האיראני, והמועצה פעלה על הנחה עובדתית שגויה (הון המניות של הבנק).

3. כאשר בית הדין ביקש מהמועצה מידע מפורט על העדויות שהציגה המועצה, שלטענתה היו קשורים להפצת נשק גרעיני, לא קיבל כל ראיה מבוססת לכך וציין כי בהיעדר ראיות לא צריך לנקוט פעולות כנגד הבנק וכי חובת ההוכחה מוטלת על המועצה כדי להצדיק את הטלת הסנקציות.

4. בית הדין דחה את טענת הבנק כי לאור החלטת בית הדין על המועצה למחוק את שמו מהרשימות, וקבע כי הבנק ישאר בשלב זה ברשימה למרות פסיקת בית הדין, אולם על המועצה לתקן את הליקויים על ידי הנמקת הסנקציות כך שתתאים לפסיקה הזו. 

פורסם 2013-02-10