ה- OCC (המשרד לפיקוח על המטבע במשרד האוצר האמריקאי) הודיע (27.1.13) כי הטיל קנס אזרחי בגובה של 10 מליון דולר על TCF National Bank לאחר שהפר את חוקי ה-BSA .

ההחלטה על הטלת הקנס התקבלה לאחר בדיקתו של המפקח על המטבע בחשבונות ובתנועות הכספים של הבנק בין חודשים נובמבר 2008 ליולי 2010. במהלך הבדיקה נמצא כי הבנק איחר בדיווח על הפעולות הבלתי רגילות (SAR) בחשבונות לקוחותיו כנדרש על פי החוק.

בנוסף, לאחר חקירה מעמיקה יותר נמצא כי הבנק נכשל ביישום נהלים ובקרות המונעות והמתריעות על כניסה והעברה של כספים מארגוני טרור וארגוני פשיעה.

פורסם 2013-01-28