מחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד המשפטים פרסמה בחודש דצמבר 2012 תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות (תיקון – הגבלת גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים), התשע"ג-2012. החוק חוקק בשנת 2005 לצורך מתן סמכות למשטרת ישראל לסגור מקומות מוחשיים בהם מתבצעת פעילות עבריינית ספציפית - סחר בבני אדם וזנות.

לאחר תיקון החוק המשטרה תוכל "לסגור" מקומות לא מוחשיים באינטרנט וזאת באמצעות חסימת גישה של גולשים מישראל לאתרי אינטרנט בהם מתבצעת עבירה המוגבלת כעת לעבירות הימורים ופרסום תועבה ובו דמות של קטין.

קיים דמיון בין הסמכות המוקנית למשטרה בחוק העונשין לסגור מקומות מוחשיים שבהם נערכים הימורים האסורים על-פי החוק בישראל לבין הצעת החוק בה משרד המשפטים סבור שהסמכות לחסום גישה לאתר אינטרנט (מקום לא מוחשי) המספק שרותי הימורים כאלה ואחרים, אמורה להיות מוקנית למשטרה גם כן. 

לשון התיקון לחוק קובעת כי אם יש ל"קצין משטרה מוסמך" יסוד סביר לחשוד כי אתר אינטרנט משמש לביצוע עבירת הימורים וכן כי יש לו יסוד סביר לחשוש שאתר האינטרנט ימשיך לשמש לביצוע העבירה אם לא תוגבל הגישה אליו, רשאי הוא ליתן צו המורה לספק גישה לאינטרנט להגביל את הגישה לאותו אתר אינטרנט.

כמו כן, היא קובעת כי לאותו קצין משטרה מוסמך הסמכות להורות על חסימת הגישה לאתר גם אם מתקיימת פעילות חוקית באתר אך לדעתו של קצין המשטרה ביצוע העבירה אינו ב-"שולי הפעילות הכוללת של האתר".

פורסם 2013-01-15