Robert Stuart, מתכנת תוכנות הואשם על ידי רשויות החוק בניו יורק בקידום הימורים בעיר ניו יורק באמצעות התוכנה שכתב ושאתרי הימורים שונים שמחוץ למדינת ניו יורק השתמשו בה, אולם ניתן לגשת אליהם מניו יורק.

עפ"י הידיעות,  Robert Stuart צבר הון של 2.3 מליון דולר ממכירת הרשיון לשימוש בתוכנה למפעילי אתרי אינטרנט השונים. על פי כתב האישום Stuart באמצעות התוכנה שכתב סיפק דרך קלה למקם את ההימורים הבלתי חוקיים ויצר קרקע פורייה לפעילות בלתי חוקית נוספת. הדיון בעניינו צפוי להתקיים היום. נציין כי כתב האישום מתפרס על פני חצי עמוד בלבד.  

התביעה כנגד Stuart בגין פשעים שבוצעו על ידי אנשים שהשתמשו בתוכנה עשוי ליצור תקדים מסוכן ליצרניות תוכנה אחרות שעשויות להיות אחראיות לפשעים שמבוצעים באמצעות התוכנות שלהם. השאלה שעולה היא מהיא רמת הידיעה הנדרשת ושמוטלת על מתכנת לצפות את השימוש העתידי שיעשה באמצעות התוכנה שכתב.

Stuart טוען כי הרשויות בניו יורק החליטו לתבוע אותו לאחר שבפברואר 2011 סירב לעסקת טעון שהוצעה לו על ידי רשויות החוק בניו יורק בה הוצע לו כי לא יורשע באם יאפשר פירצה בתוכנה שתאפשר לרשויות לאסוף ראיות על ידי איתור שמות וסיסמאות של משתמשים. לעסקה Stuart סירב בטענה שאינו מוכן להפוך להיות האקר.

פורסם 2013-01-08