Deutsche Bank Italia שנתן שירותי סליקה אלקטרוניים לוותיקן הפסיק את פעילותו לאחר שבנק איטליה (Bank of Italy) לא האריך להם את האישור לספק שירותי סליקה בעקבות העדר נקיטת אמצעי הגנה מספקים כנגד עבירות הלבנת הון.

פעולתו של הבנק של איטליה הובילה לכך שבנקים אינם מורשים לפעול ברחבי הוותיקן ולכן תיירים המגיעים למתחם הוותיקן יאלצו לשם רק באמצעות כסף מזומן על מנת לרכוש כרטיסים למוזיאונים, מזכרות ועוד.

על פי הבנק המרכזי של איטליה בבדיקה שיגרתית שנעשתה נמצא כי Deutsche Bank Italia לא ביקש אישור לספק שירותים בוותיקן ולבסוף כשביקש, הוא נדחה על ידי הבנק המרכזי בגלל נורמות בנקאיות שהיו מקובלות בוותיקן אולם לא היו מקובלות על ידי הבנק המרכזי והאיחוד האירופי, לרבות שימוש באמצעים שיסייעו במלחמה בהלבנת ההון.

פורסם 2013-01-06