ועדת חוק חוקה ומשפט אישרה היום צו מיוחד המטיל מגבלה על גובה הסכום המזומן שניתן להעביר מישראל לרצועת עזה.

צו איסור הלבנת הון (תיקון התוספת הרביעית לחוק), התשע"ב - 2012 יחייב כעת את כל מי שעובר במעברים שבין עזה לישראל לדווח על העברת כסף מעל 12 אלף שקלים.

כיום, הצו קובע כי אדם הנכנס או היוצא מישראל, חייב לדווח לשלטונות באם הוא נושא סכומי כסף מעל ל-100 אלף שקלים ואילו אדם שעובר במעבר אלנבי חייב בדיווח באם הוא נושא סכום כסף מעל 12 אלף שקלים.

התיקון לצו מרחיב גם את חובת הדיווח על העברת כספים גם במעברים שבין עזה לישראל.  

פורסם 2013-01-01