המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע שבמשרד האוצר עידכנה את דו"ח העיצומים הכספיים שהטילה הועדה לעיצום כספי על נותני שירותי מטבע בעקבות הפרת חובת הדיווח שבחוק עד לסוף שנת 2012.

העידכון כולל מדגם מייצג נוסף החל מחודש יולי 2012 של עסקים המספקים שירותי מטבע שהיחידה ביצעה ביקורת בהן במהלך השנים 2011-2012. העיצום הגבוה ביותר שהוזכר בדו"ח נשאר כפי שדווח הוא זה שהוטל על חברת  "יורו ציינג" (ברחוב אבן גבירול ,ת"א). כמו כן, העיצום הגבוה אחריו שהוזכר בעדכון הדו"ח היה שהוטל על רונן את אמיר שיווק ומסחר בע"מ בסך 400,000 שקלים לאחר שהפר את חובת הדיווח בחוק איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע) התשס"ב-2000.

פורסם 2012-12-19