Nobuyuki Hirano, נשיא בנק Tokyo-Mitsubishi UFJ הודיע אתמול (12.12.12) כי הסכים לשלם 8.6 מליון דולר במסגרת הסדר שהושג עם OFAC בגין הפרות של הסנקציות הכלכליות שביצע הבנק במהלך השנים 2006-2007.

ההסדר התקבל לאחר שהבנק ערך חקירה פנימית ביוזמתו בשנת 2007 של עסקאות עם מדינות הנמצאות תחת הסנקציות הכלכליות ודיווח את תוצאות החקירה ל-OFAC. לאחר קבלת תוצאות הבדיקה נמצא כי חלק מהעסקאות שדווחו ל-OFAC נפלו תחת עסקאות עם מדינות שקיימות עליהן סנקציות כלכליות.

פורסם 2012-12-13