שופטת בית המשפט השלום, מיכל ברק נבו, הרשיעה ביום חמישי (6.12.12) את בן ציון לוז בפס"ד תקדימי לאחר שאישרה את עסקת הטיעון עליה חתם הנאשם עם הפרקליטות בה הורשע בסעיף 287 (א) לחוק העונשין, הפרת הוראה חוקית ובסעיף ביחד עם סעיף 7 (ב) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס -2000 יחד עם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), תשס"ב- 2000.

במסגרת הסדר הטיעון נגזרו על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי. בנוסף, נפסק לחובתו קנס של 250,000 ש"ח. 

עסקת הטיעון נחתמה לאחר שהנאשם הואשם שבתקופה שבין ינואר 2008 למרץ 2010 פעל בשם חברת "עמית ליאם, מסחר ואחזקות בע"מ" ובתקופה זו החברה בניהולו, סיפקה שירותי ניכיון המחאות. במסגרת השירות שניתן על ידו מסרו מקבלי השירות המחאות דחויות, תמורת מזומן או המחאות של החברה.

על פי צו איסור הלבנת הון, בהיות החברה נותנת שירותי מטבע, הייתה חייבת בחובות דיווח בגין שירותים מסויימים שניתנו על ידה למקבלי השירות וכן בחובת זיהוי של מבקשי ומקבלי השירות. על פי כתב האישום הנאשם לא פעל בהתאם להוראות החוק ובניגוד לחובותיו בכך שלא אימת את פרטי המבקשים ומקבלי השירות באמצעות מסמך זיהוי. היקף העסקאות עמדו על 466 עיסקאות, בסכום כולל של כ-17 מיליון שקל.

בפס"ד השופטת קובעת כי: " הסדר הטיעון בתיק זה עונה על מספר תכליות. ראשית מדובר בתיק תקדימי שטרם הוגש כתב אישום על עבירה על סעיף 287 (ב) לחוק העונשין ביחד עם סעיף 7 (ב), שהרי ברב המקרים, תיק בהיקף שכזה היה מסיים את חייו במסגרת הליך מנהלי אצל רשם שירותי המטבע, אולם כיום עם התגברות הנוהג של שימוש בנותני שירותי מטבע כפעילות כלכלית ענפה, ולעיתים מקבילה לפעילות הבנקרית המוכרת, מוצאות רשויות האכיפה לנכון לסמן לעבריינים הפוטנציאלים כי חל שינוי במדיניות הענישה, לצד עיצום כלכלי, הרי שבנסיבות ראייתיות מסויימות יוגש כתב אישום כנגד בעל השליטה או המנהל הפעיל בחברה למתן שירותי מטבע.  

המסר של תיק זה צריך להיות ברור. שידע כל מנהל חברה למתן שירותי מטבע כי בביצועו את העבירות המנויות בתיק זה צפוי לו הליך שעשוי להסתיים בהרשעה פלילית ולא רק בקנס או בעיצום כלכלי. מאחר שמדובר התיק תקדימי, הרי שמדיניות הענישה הנהוגה במקומותינו היא כי אין ביהמ"ש נוהג להניף את שוט הענישה בבת אחת ובמלוא העוצמה, בתחום המצוי עדיין בשלבי התהוות וכי גם כאשר המעשים הנדונים מחייבים ענישה חמורה, יש לנקוט בהדרגה".

פורסם 2012-12-10