FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב וה-FDIC (התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות) פרסמו ביום שני האחרון (19.11.12), כי הטילו קנס על First Bank of Delaware לאחר שהפר את חוקי ה- Bank Secrecy Act ואת חוקי איסור הלבנת הון.

בנוסף, במסגרת הפרסום נמסר כי הבנק הגיע להסדר אזרחי עם משרד המשפטים האמריקאי והתובע הכללי על סכום כסף נוסף שיועבר על ידו בעקבות אישומים נוספים אותם חקר משרד המשפטים האמריקאי. כל הקנסות מסתכמים בסכום כולל של 15 מליון דולר.  

על פי הדיווח ההחלטה על מתן הקנס התקבלה לאחר שהבנק נכשל ביישום התוכניות  שלו למניעת הלבנת הון לרבות יישום של הבקרות כנדרש לפי חוקי ה-BSA.

ההחלטה על הטלת הקנס המשמעותי על הבנק התקבלה על ידי ארגון FINCEN, לאור החשיבות הקיימת לקיום מערכת בקרות חזקה, ויישום התוכנית למניעת הלבנת הון, בארגונים ובבנקים שייסיעו להם לפעול ולציית בהתאם להוראות החוק השונות, לאתר ולדווח על עבירות הלבנת הון פוטנציאליות ופעילות פיננסית חשודה.

פורסם 2012-11-20