Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, המיוצג בארץ ע"י עמותת שבי"ל, מפרסם היום את סקר השחיתות השנתי לשנת 2007, אשר מתמקד השנה במערכות המשפט בעולם.

בדצמבר 2006 פורסם דו"ח השחיתות השנתי ולפיו מוקמה ישראל במקום ה-34 מתוך 163 מדינות. כעת מתפרסם הסקר העולמי לתפיסת השחיתות במערכות המשפט במדינות השונות. עפ"י הסקר שנערך בישראל ע"י מכון גאלופ, 24% מהנשאלים בישראל סבורים כי יש לשוחד מקום כלשהו במערכת המשפט. 77% מהנשאלים סבורים שמערכת המשפט בישראל איטית ומסורבלת, ו-37% סבורים כי המערכת המשפטית מושחתת.

חשוב לציין כי דו"ח זה מבוסס על סקר תפיסתי ולא על בדיקת השחיתות בפועל עפ"י מדדים מסוימים. מטרת הסקר הנה לשקף בכל מדינה כיצד האוכלוסיה תופסת את מערכת המשפט שלה ועד כמה היא סבורה שמעורבים בה שחיתות ושוחד.

לדעת פרופ' יוסף גרוס, יו"ר שבי"ל ישראל, יש לבדוק מהו היחס בין תפיסת האוכלוסיה ומצב השחיתות בפועל, אך אין ספק שתפיסת הציבור לגבי מערכת המשפט עשויה להשפיע על האמון בה אף יותר ממתן שוחד בפועל.

לדו"ח המלא לחץ כאן.

פורסם 2007-05-24