ארגון ה-FATF פרסם כי התוכניות לגילוי מרצון של רשויות המס אשר מקנות את האפשרות לחייב במס להצהיר על הכנסות שלא דווחו בתשלום קנס נמוך ובחלק מהמקרים אף בפטור, עשויות להוביל להשפעה שלילית על המשטרים למניעת הלבנת הון.

מטרת התוכנית לגילוי מרצון הינה להעלות את היקף ההכנסות ממיסים, דבר שעשוי להוביל לפגיעה במשטר למניעת הלבנת הון ומימון טרור באופן שהדיווח על ההכנסות שלא דווחו אינו מחייב את החייב לדווח על מקור הכנסות עליהם הוא מדווח במסגרת התוכנית.

יתרה מכך, עפ"י ה-FATF במקרים אלו מדינות המפעילות תוכנית לגילוי מרצון אינן דורשות ממוסדות פיננסיים בדיקת נאות (due diligence) של לקוחותיהן.

הארגון הגדיר 4 עקרונות יסוד שמדגישים את חשיבות של דרכי הטיפול, השיפוט והדיווח לצורך הקטנת הסיכונים וניצול הפערים הקיימים בתוכנית לגילוי מרצון והשפעתם השלילית על התוכנית למניעת הלבנת הון.

פורסם 2012-10-23