ארגון ה- FATF פירסם לאחרונה (18.10.12) מסמך המפרט קוים מנחים ושיטות עבודה שיסייעו למדינות ה-G20 במלחמה כנגד השחיתות. המסמך פורסם לאחר בקשה לעזרה שהתקבלה ממדינות ה-G20 לקבלת קוים מנחים וזיהוי תהליכים הקשורים לשחיתות ויצירת הרתעה על ידי חיזוק ויישום 40 ההמלצות שפורסמו בעבר.

עפ"י ה- FATF, קיים קשר בין עבירות הלבנת הון לשחיתות. אמצעים המיושמים ביעילות יוצרים סביבה שבה יותר קשה לתופעת השחיתות לשגשג ולא להתגלות. בעקבות כך, ה- FATF יצר מידע נגיש ויעיל להעלאת המודעות הציבורית לאופן השימוש ויישום המלצותיו שיסייע במלחמה בשחיתות.

יישום יעיל של ההמלצות על ידי המדינות תאפשר:

1. הגנה על היושרה של המגזר הציבורי.

2. הגנה מניצול של המוסדות הפרטיים.

3. הגברת השקיפות של המערכות הפיננסיות.

4. יעילות בזיהוי, חקירה והעמדה לדין של המפרים.

אימוץ תרבות ארגונית בהתאם להמלצות של ה-FATF תיצור סביבה שבה קשה יותר לתופעת השחיתות לשגשג.

פורסם 2012-10-23