ארגון ה- FATF פירסם לאחרונה (19.10.12) מסמך המפרט קוים מנחים ושיטות עבודה שיסייעו ביישום והטמעת המלצות מספר 4 ו-38.

עפ"י ה- FATF, על מנת שפעילות רשויות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור יצליחו וישיגו את מטרתם חשוב שתנתן להם מערכת כלים ואמצעים להחרמה של כספים ורכוש שהושג בדרך לא חוקית. החרמת הרכוש מונעת הלבנתו ושימוש בו למימון פעילויות טרור ופעילויות אסורות.  

עיקרי המלצה 4 היא שימוש באמצעים לזיהוי, למעקב והערכת הנכסים שעתידיים להיות מופקעים. עיקרי המלצה 38 הם שנדרשת סמכות לנקוט פעולה מהירה בתגובה לבקשות של מדינות זרות לזיהוי הרכוש שעתיד להיות מופקע.

פורסם 2012-10-22