פורסם גליון מספר 22 של דו"ח SAR Activity Review ,  המתפרסם פעמיים בשנה וסוקר דיווחים בלתי רגילים שהתקבלו ב- FINCEN על ידי מוסדות פיננסיים בארה"ב. גליון זה מתמקד במגמות וסוגיות במגזר נותני שירותי מטבע, לרבות  כרטיסים שמונפקים על ידי חברות לשימוש עובדיהם כגון: רכישת דלק, כרטיסי הוצאות לעובדים, כרטיסי מתנה ועוד.

עפ"י הדו"ח כרטיסים אלו (Business Funded Cards) חשופים לשימוש לא נאות ולעבירות הלבנת הון. למרות היותם כרטיסים שמקור זהות הכספים בהם ידוע (כגון: כרטיס אשראי של חברות המשמש להוצאות של עובדים, לרכישת מוצרים או הוצאות שוטפות בזמן ביקור עסקים בחו"ל, מתנות ותמריצים) הדו"ח ממליץ לחברות לפעול על מנת להקטין את הסיכון הקיים בשימוש בכרטיסים אלו באופן הבא:

1. שיוך הכרטיס לתעודת זהות של העובד;

2. הגדרת נהלי עבודה מסודרים המגדירים את זהות האדם אליו הכרטיס משוייך, לרבות שם, תאריך הלידה, כתובת, ומספר זיהוי;

3. דרישת לתיעוד מידע על לקוח/ ספק (כולל שם, כתובת, תאריך הלידה ומספר זיהוי) עבור שימוש בכרטיס בעסקו;

4. בדיקות פתע למחזיקים בכרטיסים אלו על מנת להתאים את הדיווח למצב הקיים בפועל.

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-170 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

לעיון בטיפולוגיות החדשות לחץ כאן (מאגר הטיפולוגיות באתר פתוח למנויים בלבד).

פורסם 2012-10-14