David Cohen, תת מזכיר במשרד האוצר בנושא טרור ומודיעין פיננסי, דיבר בכנס ברומא ביום שישי האחרון (3.10.12)  על שיטה חדשה של קבוצות טרור להגדלת כספי מימון פעילות טרור באמצעות חטיפה ובקשת כופר.

לדבריו, השיטה של חטיפה לשם קבלת כספי כופר היא טקטיקה עוד מימי התנ"ך, שהפכה לשיטה נפוצה על ידי קבוצות טרור לשם גיוס כספים שיעודם: תשלום שכר, תמיכה במשפחות מתאבדים, רכישת כלי נשק וכו', וזאת בעקבות חסימתן של מדינות כמו ארה"ב של המערכות הפיננסיות לביצוע העברות כספיות על ידי ארגוני טרור וגורמים עויינים.  

חטיפה לשם קבלת כספי כופר הוכחה כשיטה יעילה לגיוס כספים לקבוצות טרור ועל כן כל תשלום כופר מהווה תמריץ לחטיפה נוספת. שיטה זו אומצה על ידי קבוצות טרור כדוגמאת ארגון הטרור אל- קאעידה.

עוד הוסיף Cohen, כי הממוצע של שיעור סכומי הכסף שנדרשים לשלם עבור אנשים שנחטפים עלו בשנים האחרונות. בשנת 2010 כל דרישה לתשלום שהתקבלה לשחרורו של חטוף עמד על 4.5 מליון דולר, בעוד בשנת 2011 דרישה לתשלום שהתקבלה לשחרור חטוף עמדה על 5.4 מליון דולר.

ארגון אל קאעידה הצליח לגייס סכומי כסף בשיעור של מעל ל-10 מליון דולר מאז שנת 2008 באמצעות חטיפה ודרישת כופר תמורת שחרור החטופים.

לדברי Cohen, קיימות שלוש דרכים לעצור את התופעה של קבוצות טרור שפועלות באופן זה לגיוס כספים:

1. מניעה;

2. סירוב לויתורים;

3. שלילת הטבות.

פורסם 2012-10-09