רשויות החוק בארה"ב ובריטניה בודקות את האפשרות ש- Royal Bank of Scotland Group PLC הפר את הסנקציות הכלכליות שהוטלו על ידי משרד המשפטים האמריקאי על מדינות בסיכון כגון: איראן.

לפי עיתון רויטרס Royal Bank of Scotland Group PLC, ש - 82% ממנויותיו נמצאים בבעלותם של משלמי המיסים בבריטניה, ניהל ביוזמתו משא ומתן עם משרד המשפטים האמריקאי והבנק העולמי ובדיקה האם הוא עמד בהוראות האוסרות על מוסדות פיננסיים לקיים קשרים /ואו עיסקאות עם גורמים שהוכרזו במסגרת הסנקציות הכלכליות שהוטלו על מדינות בסיכון כגון: איראן וסוריה.

פורסם 2012-08-23