Commerzbank פירסם בתשקיף השנתי שלו בחודש יוני האחרון כי הוא נמצא תחת חקירה של רשויות החוק בארה"ב בחשד להפרת הסנקציות הכלכליות כנגד מדינות בסיכון כגון: איראן, סודאן, צפון קוריאה ועוד. תוצאות החקירה טרם פורסמו, אולם הן צפויות להסתיים בקנס או בהסדר.

דובר מטעם Commerzbank מסר כי החקירה ידועה לציבור מאז שנת 2010 אז התבקש הבנק על ידי הרשויות הפדרליות בארה"ב לתת הסבר על עסקות שעברו דרך המערכת הפיננסית בארה"ב ונקשרו לאנשים ומדינות כגון איראן, עליהן הוטלו סנקציות על ידי המשרד האמריקאי לפיקוח על נכסים זרים.

פורסם 2012-08-23