למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט נוספו לאחרונה 4 מסמכי טיפולוגיות חדשים ממדינות ואיזורים שונים ברחבי העולם.

בין היתר, נוסף מסמך טיפולוגיות של ESAAMLG ארגון בינלאומי המאגד את מדינות מזרח ודרום אפריקה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, ומרכז דיווחים על פעולות חשודות שנמסרו ל- ESAAMLG. כמו כן, נוספו למאגר מסמכי טיפולוגיות מיחידות המודיעין הפיננסי בבלגיה (CTIF-CFI) וממזרח אירופה (EAG).

מאגר הטיפולוגיות באתר אמנט מונה כעת כ-160 מסמכי טיפולוגיות מהשנים האחרונות אותם אנו אוספים ע"י מעקב אחר פרסומי ארגונים וקבוצות בינלאומיים בנושא מניעת הלבנת הון ופרסומי היחידות למודיעין פיננסי במדינות השונות ברחבי העולם.

פורסם 2012-08-14