המחלקה לפיקוח על נותני שירותי מטבע שבמשרד האוצר עידכנה לאחרונה (4.7.12), את דו"ח עיצומים הכספיים שהטילה הועדה לעיצום כספי על נותני שירותי מטבע בעקבות הפרת חובת הדיווח שבחוק.  

העידכון כולל מדגם מייצג של עסקים המספקים שירותי מטבע שהיחידה ביצעה ביקורת בהן במהלך השנים 2011-2012. העיצום הגבוה ביותר שהוזכר בדו"ח היה שהוטל על חברת  "יורו ציינג" (ברחוב אבן גבירול ,ת"א) לאחר ביקורת שנערכה במטרה לבחון את עמידתה בחובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 וצו איסור הלבנת הון.

בין היתר, הביקורת איתרה 6,628 עסקאות חייבות בדיווח, בהיקף כספי של 642,728,200 ש"ח, בהן נרשם לקוח מזדמן ללא רישום פרטי הזיהוי של הלקוח, זאת למרות שתוכנת ההמרה דורשת בכל המרה ומחייבת דיווח של הזנת פרטי לקוח מלאים.

הוועדה לעיצום כספי, הטילה על החברה קנס בסכום של 1,130,000 ש"ח בהתחשב בעובדה שההפרות בוצעו באופן שיטתי. על החלטת הוועדה הגישה החברה בקשת ערעור, אולם טרם התקבלה החלטה.

פורסם 2012-08-06