ה- FSA, הרשות הבריטית לפיקוח על שירותים פיננסיים קנסה את Turkish Bank (UK) Ltd בסכום של 294 אלף לירות סטרלינג בעקבות כשלים ביישום בקרות מספיקות למניעת הלבנת הון. על פי הפירסומים, הבנק כשל ביישום של מדיניות ההתנהלות שלו למול בנקים אחרים, בדיקתם של הבנקים והעדר שמירת תיעוד למסמכים.

פורסם 2012-08-05