בנק HSBC הקצה 700 מיליון דולר לכיסוי קנסות עתידיים בעקבות הפרשיות האחרונות בהן היה מעורב לאחר פרסום הדו"ח של ועדת הסנאט והביקורת שספג הבנק לאחר ששימש "קרקע נוחה ובטוחה" להעברת כספים ממדינות שהוכרזו כמדינות בסיכון להלבנת הון ולמימון טרור.

לדברי נציג הבנק הפרשיות האחרונות (ועדת הסנאט בארה"ב ומקסיקו) הטילו מבוכה ובושה רבה על הנהלת הבנק וכעת מנסה הבנק לשקם את המצב בכל דרך אפשרית.

פורסם 2012-07-31