Moneyval, ארגון לקביעת סטנדרטים וביצוע הערכות הדדיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר פועל מטעם המועצה האירופית, פרסם בתחילת חודש יולי (4.7.12) חלק נוסף בדו"ח שמטרתו לבצע הערכה של פעולתו בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור של ה- HOLY SEE, שהינה הרשות הכנסייתית הקתולית הבכירה בעולם ומייצגת את הגוף השלטוני המרכזי של הכנסייה הקתולית. על פי הדו"ח, HOLY SEE דורגה בציון נמוך לאחר שנמצא שיישמה 22 מתוך 45 קווים מנחים שהוגדרו על ידי הארגון.

הדו"ח נכתב על ידי ועדה של מומחים פיננסיים ומזהיר כי לרגולורים של הרשות הכנסייתית לא קיימת יכולת לפקח על כמות הכספים שזורמים לוותיקן. 

לפי נציגי הארגון, הדו"ח נועד להציג את ההתקדמות של הוותיקן בשנה האחרונה לאור החקירה האחרונה שנפתחה על ידי רשויות החוק ברומא בחשד להפרה של החוק לאיסור הלבנת הון. עוד נטען בדו"ח, כי במהלך השנה האחרונה פקידיו של ה- HOLY SEE העמידו בראש סדר עדיפויות את הכספים שמופקדים בבנקים או מועברים ליעד נוסף באמצעותם.

פורסם 2012-07-19