ועדת הסנאט, פירסמה היום (17.7.12) את ממצאי הדו"ח כנגד בנק HSBC שחקרה במהלך השנה האחרונה אשר חשף את היקף התופעה של עסקאות מפוקפקות אותם איפשרה הנהלת הבנק לבצע באמצעות מערכת הפיננסית של הבנק. הדו"ח פורסם לפני השימוע שנקבע להיום.

במסגרת החקירה שנמשכה שנה נסרקו בה יותר מ-1 מיליון מסמכים ורואיינו יותר מ-70 גורמים בבנק ורגולטורים של המערכת הבנקאית, נמצא כי הבנק לא ביצע מעקב נאות אחר עסקות בסכום של כ-15 מיליארד דולר בין השנים 2006 - 2009 וכי כוח אדם במחלקת האכיפה בבנק לא היה בכמות מספקת והיתה תחלופה גבוהה של עובדים.

עפ"י הדו"ח, הבנק ביצע עסקים עם חברות הקשורות לטרור שחלקן הוכרזו על ידי ארגון OFAC, נכשל בשמירה וקיום הוראות החוק בנושא הלבנת הון ומימון טרור ועקף את הסנקציות הכלכליות שהוטלו על ידי ארה"ב כנגד איראן. בנוסף, הבנק פתח סניפים בארה"ב ובכך איפשר לכספים שמקורם בפעילות אסורה לחדור למערכת הפיננסית בארה"ב תוך העברתם באמצעות רשת הסניפים העולמית של הבנק.

על פי ממצאי הדו"ח חלק מהעסקאות שבוצעו על ידי הבנק היו קשורות לאיראן ולחברות שבעליהם נקשרו לארגוני טרור. כדי להסתיר עסקות אלה, שנעשו על ידי חברות השייכות ל-HSBC, הבנק דאג למחוק כל אזכור של איראן מהמסמכים הקשורים אליהן, והעסקות הוסתרו באמצעות "תשלומי כיסוי". בין היתר, נמצאו מסמכים המדריכים את לקוחות הבנק ובמיוחד בנקים איראניים כיצד לעקוף את הסנקציות הכלכליות ובמיוחד את הבדיקות למול רשימות OFAC.

בדו"ח נטען, כי בנק HSBC סיפק שירותים לבנקים זרים הקשורים למימון טרור ובהם Al Rajhi Bank, הבנק הפרטי הגדול ביותר בערב הסעודית. לאחר פיגוע התאומים התבהרו הקשרים של Al Rajhi Bank עם גופי טרור כגון אל קאעידה. סמוך לכך, הנהלת HSBC החליטה להקטין את קשריה עם הבנק בשנת 2005, אולם חזרה בה כעבור ארבעה חודשים לאחר שקיבלה איומים מ- Al Rajhi Bank כי הוא יפסיק וימשוך את עסקיו מהבנק ולכן הבנק המשיך לספק לבנק זה שירותים ובכללם משלוחי מזומנים בדולרים.

בשנת 2007 התברר כי Al Rajhi Bank החזיק מעל ל-20 חשבונות של אגודת al-Haramain Islamic Foundation ושל אגודת (International Islamic Relief Organization (IIRO שהוכרזו על ידי OFAC והאו"ם כארגוני טרור הקשורים לאל- קאעידה (הכרזות שאומצו ע"י ועדת השרים בישרל לפי חוק איסור מימון טרור).

עוד נטען, כי Al Rajhi Bank היה בין התורמים לאגודת IIRO וכי Sulaiman bin Abdul Aziz המנהל הבכיר ביותר בבנק משמש גם כנושא משרה באגודה.

שני בנקים נוספים שקיבלו שירותים מ-HSBC ובכללם משלוחי מזומנים הם Islami Bank Bangladesh Ltd ובנק Social  Islami. בנקים אלו החזיקו גם בחשבונות עבור IIRO ששימשה אחת מבעלי המניות של Social  Islami Bank.

הדו"ח מציין את Lajnat al-Birr Al Islam כאגודה נוספת שהחזיקה בחשבון ב- Social  Islami Bank ובמניותיו. אגודת Lajnat al-Birr Al Islam הינה אגודה שבסיסה בסעודיה ובפקיסטן. הדו"ח מציין כי באחת מדוחותיו של יחידת החקירות הפיננסיות של HSBC, נמצא כי אגודה זו הוכרזה על ידי משרד הביטחון הישאלי כהתאחדות בלתי מותרת בספטמבר 2008 (עמ' 243 לדו"ח). ממצא זה, המסתמך על נתוני מסד הנתונים של חברת  World-Check, בטעות יסודו, הכוונה כנראה לאגודת הצדקה המוסלמית באלבירה שאין לה קשר לאגודת Lajnat al-Birr Al Islam.

עוד נטען, כי בין השנים 2000-2009 הוגדרה מקסיקו במערכת הבנקאית של הבנק כבעלת סיכון נמוך ביותר להלבנת הון, למרות שמקסיקו נחשבה למדינה בעלת סיכון גבוה לאור פעילות הלא חוקית הגבוהה במדינה בתחום הסמים ומימון טרור. בין היתר, התעלם HSBC מעסקות חשודות במקסיקו שהתרחשו בין השנים 2007 ל-2008 והעברה של כ-7 מליארדי דולרים מהחטיבה של HSBC במקסיקו לחטיבה בארה"ב.

הדו"ח של הסנאט מתח ביקורת גם על משרדו של החשב הכללי, אשר כשל באכיפת חוקי איסור מימון טרור והלבנת הון על אף סימני האזהרה שנראו, ואפשר פעילות של הלבנת הון.

פורסם 2012-07-17