ארגון ה- FATF פרסם לאחרונה דו"ח בנושא סחר בלתי חוקי בטבק והשימוש בסחר על ידי גורמים הקשורים לעבירות הלבנת הון ומימון טרור.

על פי נתוני הדוח, תופעת הסחר הבלתי חוקי של טבק מחזיקה בנתח ניכר משוק הסיגריות העולמי. הערכתה נאמדת בכמליארדי דולרים וזאת בהתחשב בסכומי הכסף במזומן שנעשה שימוש בעסקאות והקלות הרבה של החלפת מזומן תמורת סחורה מקלה על גורמים עבריינים לנצל את שוק הסחר החוקי ולהפכו ללא חוקי על ידי הסתרת מקור הכספים המושקעים. באמצעות הסחר הבלתי חוקי מתאפשר עבירות של הלבנת הון ומימון טרור.

הדו"ח פונה לקהילות הבינל"א על מנת ליצור אחדות ושיתוף פעולה כלל עולמי. על פי הדו"ח חברי ארגון ה- FATF שבדקו את הנושא, איתרו סיכונים רבים הנובעים מעצם המסחר הבלתי חוקי בטבק החל מעיבוד הטבק הגולמי וכלה בהפצתו והגעתו לידע הסופי.

על סמך תוצאות השאלון שהופץ על ידי הארגון ונתמך על ידי CASE STUDIES נקבעו המטרות הבאות:

א. קביעת היקף עבירות הלבנת הון ומימון טרור בקשר לעבירת הסחר הבלתי חוקי בטבק.

ב. זיהוי מקרי לימוד רלוונטים וקביעת מגמות ודפוסי עבודה גלובלאליים ומקומיים.

ג. זיהוי אינדיקטורים פוטנציאלים כדי לסייע למוסדות שונים בפיענוח של מנגנוני זיהוי ודיווח.

ד. מתן סיוע לגופים באחריות הפיקוח של ה-FATF והקניית ידע בזיהוי סחר בלתי חוקי.

ה. שיפור מאמצים לריסון תופעת הסחר הבלתי חוקי בטבק.

בארץ ובעולם ידועות פרשיות נוספות הקשורות להברחות סיגריות בינהן: חברת "פאשה טק" ששמה נקשר לארגון פשיעה בילאומי ובעלי החברה נעצר בשנת 2004 על ידי רשויות החוק בישראל והואשם בביצוע הלבנת הון, על ידי הברחות של מוצרים שונים, במיוחד סיגריות. פרשייה נוספת קשורה לארגון חיזבאללה בשנת 2002 שבה היו מעורבים 9 לבנונים בהברחת סיגריות ובהעברת כספים לארגון הטרור הלבנוני.   

פורסם 2012-07-17