הפרקליטות הצבאית פרסמה לאחרונה (12.7.10) את רשימת ההתאחדויות אשר הוכרזו כבלתי מותרות באיו"ש כאשר מטרת ההכרזה להקים חזקה משפטית של ההתאחדות לביטחון האזור ולסדר הציבורי, ובכך לייעל את הפעולות המשפטיות אשר ניתן לקלוט כנגד אותן התאחדויות בלתי מותרות.   

רשימת ההתאחדויות כוללת את כל ההכרזות שפורסמו משנת 1979 ועד ליום 1.7.2012.

פורסם 2012-07-16