משטרת ישראל עדכנה לאחרונה (24.6.12) את רשימת חשבונות הבנק הנחשדים כחשבונות המשמשים לפעילות הימורים בלתי חוקית. עדכון הרשימה נעשה בעקבות פנייתו של ראש אגף החקירות לרגולטורים לקחת חלק במלחמה כנגד תופעת ההימורים באינטרנט.

פורסם 2012-07-11