הבנק העולמי פרסם דו"ח חדש שהינו פרק נוסף ביוזמה להשבת נכסים גנובים למדינות (Stolen Asset Recovery - STAR), אשר מטרתו ליצור מנגנונים שיסייעו בהשבת נכסים שנגנבו מהמדינה. הדו"ח בוחן את הצורך והחשיבות במסמך הצהרת ההון בו נדרשים אנשי ציבור להצהיר על נכסיהם ואת ההכרה הנדרשת בו ככלי חשוב במלחמה בשחיתות. כמו כן, מפרט הדו"ח המלצות לפעולה כדי להקים מערכת רגולטורית שתסייע בהקטנת איבוד נכסים. 

הדו"ח חושף את הפער הקיים במערכות הרגולטיביות השונות ברחבי העולם, ואת מיעוט המידע הקיים שעשוי לסייע בידי מקבלי החלטות ואנשי מקצוע בהתמודדות עם האתגרים הקיימים הקמת מערכת רגולטיבית שתסייע להקטין את היקף השחיתות הקיים במדינתם.

בנוסף, הדו"ח ממליץ למדינות כיצד להקים מערכת רגולטיבית איכותית שתאפשר ניטור, גילוי, ציות, אימות תוכן, אכיפת סנקציות והיקף הזמינות לציבור הרחב.

לדו"ח קיים כרך נוסף שטרם פורסם שכולל מקרי שחיתות גדולים שנחקרו ב- 12 מדינות גדולות אשר מדגימים את השימוש והקשר בין שחיתות של אנשי ציבור והניסיון להלבין את הונם ולהסתיר נכסים. 

פורסם 2012-07-05