ארגון ה-OECD, פירסם אתמול (2.7.12) דו"ח החושף כי רק 14 מדינות מתוך 38 מדינות שחתמו על אמנת ה- OECD למניעת שוחד לאנשי ציבור זרים, פועלות ליישומה וביישום אמנת האו"ם כנגד שחיתות  (United Nations Convention against Corruption) לפיהן קיים איסור על מתן שוחד לעובד ציבור זר, בקשר לניהול עסקאות בינלאומיות.

מנתוני הדו"ח עולה, כי ארה"ב היא המדינה שפועלת בתחום האכיפה והחקיקה בנושא שוחד לאנשי ציבור זרים יותר משאר המדינות החתומות על האמנה. בהתאם לדו"ח, ארה"ב קנסה עד לסוף שנת 2011, 58 יחידים ו-28 חברות בגין מתן שוחד לאנשי ציבור זרים בקשר לניהול עסקאות בינלאומיות, בעוד הונגריה קנסה 28 יחידים ודרום קוריאה רק 16. בנוסף, 300 חקירות נפתחו בסה"כ ב-26 מדינות שונות כאשר לפחות ממחצית החקירות היו בארה"ב.

זו השנה השלישית שארגון ה-OECD כולל בדו"ח השנתי שלו נתונים המצביעים על רמת האכיפה ואת מספרן של החקירות והקנסות שהוטלו בכל אחת מהמדינות שחתומות על האמנה. 

על פי הדו"ח מדינת ישראל לא הטילה קנסות או עונשים על יחידים או חברות במהלך שנת 2011.

פורסם 2012-07-03