הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פירסמה לאחרונה את הדו"ח השנתי לשנת 2011. הדו"ח סוקר את הפעילות הנרחבת שביצעה הרשות ואת שיתוף הפעולה בה נטלה חלק בארץ ובעולם.

הדו"ח כולל נתונים המשקפים את פעילותה בשוטפת בשנת 2011, נתונים סטטיסטיים המתייחסים לתחומי פשיעה ובדרכי הלבנת ההון. בנוסף, כולל הדו"ח נתונים המשקפים את המידע המועבר בהתאם לחוק מהרשות לגורמי האכיפה השונים.

עפ"י נתוני הדוח, בשנת 2011 הורשעו 13 אנשים בעבירות הלבנת הון, נתפס רכוש בשווי של 133,990,095 ש"ח וכן חולטו נכסים ורכוש בשווי של 10,820,785. בעבירות מימון טרור הורשעו 2 אנשים, נתפס רכוש בשווי של 150,160 ש"ח וחולטו 51,380 ש"ח.

כמו כן, במהלך שנת 2011 התקבלו ברשות כ-1,165 מליון דיווחים רגילים וכ- 37,000 דיווחים בלתי רגילים מכלל הגורמים המחויבים בדיווח.

בהתאם לנתוני מחקר שביצעה הרשות חלה עלייה במגמות הפשיעה בתחומים הבאים:

1. באמצעות רשת האינטרנט ובכלל זה הימורים בלתי חוקיים.

2. השימוש בעמותות וגופי צדקה הינו דפוס מוכר בעבירות הלבנת ההון ו/או מימון טרור. הפעילות מאפשרת הסוואה של העברות כספים כתרומות וכו', המאפשרים להטמיע רכוש אסור בפעילות השוטפת של העמותה.

3. יהלומים.

4. שחיתות מוסדית , נושא המעסיק את המערכת הבינ"ל.

5. סחר בבני אדם ופגיעה במהגרי העבודה.

6. כרטיסי החיוב המשולמים מראש (PRE-PAID) ומטבעות אלקטרונים.

7. מניעת מימון נשק להפצתו לשם השמדה המונית.

פורסם 2012-06-25