קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 11 הבנקים הגדולים בעולם, פרסמה לאחרונה כי עידכן את מסמך העקרונות לבנקאות פרטית, אשר מפרט את העקרונות הנדרשים בבדיקת נאותות לבעלי שליטה ונהנים שבחשבון לקוח.

בנוסף, פירסמה הקבוצה מסמך העוסק בשאלות נפוצות בנושא מורשי חתימה ומיופי כוח ומסמך נוסף העוסק בשאלות נפוצות בנושא בעלי שליטה ונהנים בחשבון הלקוח.

הנספח לעקרונות בנושא בנקאות פרטית מפרט כי באמצעות גישה מבוססת סיכון הבנק חייב לודא כי הוא אוסף ומתעד רשומות עדכניות בעת יצירת פרופיל ללקוח. כמו כן, הבנק חייב לפעול באופן היעיל ביותר שיאפשר בדיקת מקור הכספים שברשות הלקוח.

במסגרת מסמך השאלות הנפוצות בנושא מורשי חתימה ומיופי כוח מפרטת קבוצת וולפסברג את עיקרי הטיפול בנושא ומתייחסת, בין היתר, לשאלות מיהו מתווך, מורשה חתימה ומיופה כוח? אילו בדיקות נאותות יש לבצע למתווך, מורשה חתימה ומיופה כוח?

עפ"י קבוצת וולפסברג, מתווכים הן כל מי שמוגדר כעורכי דין, רואי חשבון , יועצים פיננסיים, יועצי השקעות, ומוסדות פיננסיים. כמו כן, בדיקת נאותות צריכה להתבצע על ידי הבנק באופן שמוניטין והיושר של המתווך יבדק באמצעות מידע ציבורי שיאפשר איפיונו של אותו מתווך. אולם, בנוסף להסתמכות על מידע ציבורי על הבנק לערוך בדיקות מעמיקות.

במסגרת מסמך השאלות הנפוצות בנושא בעלי שליטה בחשבון לקוח בבנקאות פרטית מפרטת קבוצת וולפסברג את עיקרי הטיפול בנושא ומתייחסת, בין היתר לשאלות מה המשמעות של נהנים בהיבט הלבנת הון? מה משמעות המונח נהנים בהיבט האדם הרגיל ובמשמעותו החוקית?

עפ"י קבוצת וולפסברג, המונח "בעלי שליטה" הוגדר לכל מי שנתנה לו הסמכות והבעלות שביושר על כספי החשבון. במונח "שליטה" יש להבחין בין הזכות החוקית או בין הסמכות לחתימה. המונח משקף את ההכרה כי לא תמיד מי שפתח את חשבון הבנק הוא בעל השליטה על הכספים והנכסים שבחשבון. הלבנת ההון תפקידה, לודא את מקור הכספים ולכן קיים קשר חזק בין בדיקת בעלי השליטה בחשבון בבנק לבין בדיקת מקור הכספים ואיתור בעלי השליטה "האמיתיים".

מוסדות פיננסיים המספקים שירותים ינקטו בבדיקות נאותות רציפות ומתמשכות ולא יסתפקו במידע המופיע במאגרים ציבוריים ומידע שסופק ע"י הלקוח. במקרים בהם ישנו סיכון גבוה יותר, על המוסדות הפיננסיים לערוך בדיקות מעמיקות משלהם על מנת לאמת את דיווחי הלקוחות ועל מנת לבדוק האם ישנו נהנה או בעל שליטה אחר שלא דווח ע"י הלקוח.

פורסם 2012-06-24