מליאת הכנסת אישרה אתמול (18.6.12), בקריאה ראשונה את הצעת החוק למאבק בתוכנית הגרעין של איראן, התשע”ב-2012, שהגישה הממשלה. לפי הצעת החוק, ועדת שרים תוסמך להכריז על גורם זר כמסייע לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או שבהשגת נשק להשמדה המונית, וכן כי גורם זר שהוא תאגיד מקיים קשר עסקי עם איראן.

כל גורם או תאגיד שיסייע לקידום תכנית הגרעין של איראן  יוכרז לפי הצעת החוק ויוטלו עליו סנקציות ומגבלות: תוגבל הפעילות הכלכלית מולו, תוגבל האפשרות להשקיע בו ויוטלו עליו מגבלות שעיקרן מניעת אפשרות ליהנות מזכויות כלכליות שמקורן במדינת ישראל. 

הצעת החוק הוגשה לאישור מליאת הכנסת על מנת שישראל תוכל להציב בפני שאר מדינות העולם, מודל מתקדם של סנקציות נגד איראן.  

פורסם 2012-06-19