הבנק המרכזי בארה"ב, פרסם ביום חמישי האחרון (14.6.12), כי חתם על הסכם עם Commerzbank, הבנק השני בגודלו בגרמניה, לאחר שנמצאו כשלים בבקרות הקיימות בתוכנית למניעת הלבנת הון שלו ולאחר שנמצא כי לא דיווח דיווחים רגילים (CDD) בחשבונות קורספונדנט המנוהלים על ידו בסניף הבנק בניורק, דיווחים שנדרשים בהתאם לחוק ה-BSA.

ההסכם נחתם לאחר הסכמתו של הנהלת הבנק לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו, והבטחתו לפעול ליישום החובות הנדרשות בתוכנית למניעת הלבנת הון, לה כפופים עובדי הבנק. על פי פרטי ההסכם, עולה כי סניף הבנק שבניורק, נכשל בנוסף ליישום הבקרות הנדרשות גם באי ביצוע בדיקות עצמאיות לעסקאות בהן היקף העברת המזומנים גדול. 

הבנק התחייב לפעול לתיקון הליקויים בתוך 60 יום וליישם את חוקי ה-BSA וחוקי הלבנת הון נוספים שמטרתם לאכוף ולמנוע עבירות הלבנת הון. 

פורסם 2012-06-17