הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה ביום 5.6.12 את טיוטת צו איסור הלבנת הון לזירת סוחר לחשבונו העצמי לקבלת תגובות.

טיוטת הצו פורסמה על ידי הרשות לניירות ערך לאחר פעילותה להסדרת נושא הלבנת הון ומימון טרור בסקטור הפורקס ולאחר דיונים משותפים למול הרשות לאיסור הלבנת הון.

פורסם 2012-06-10