הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות חדש בנושא מימון טרור. בהקדמה למסמך מציינת הרשות לאיסור הלבנת הון את ההחלטה של ארגון ה-FATF לשלב את המאבק בהלבנת הון יחד עם המלחמה במימון טרור בעקבות פיגוע הטרור בספטמבר 2001 והעדר השוני במקרים רבים בדפוסי הפעילות בהם משתמשים מממני הטרור מדפוסי הלבנת הון מוכרים.

על פי מסמך הטיפולוגיות, דפוסי הפעילות אינם שונים וכוללים שימוש נרחב בפעילות מזומן, שימוש באנשי קש, שימוש בעמותות או מלכ"רים הכולל העברות בינלאומיות במסווה של תרומות, העברת כספים באמצעות נותני שירותי מטבע ומערכות העברת כספים בלתי פורמליות.

המסמך מכיל 18 טיפולוגיות מישראל ומרחבי העולם וכן תסמינים או דגלים אדומים לכל מקרה, אשר עשויים להעיד על פעילות בלתי רגילה שקשורה למימון טרור, תוך המחשת הדרכים השונות והמגוונות בהן עושים שימוש ארגוני הטרור לצורך גיוס והעברת כספים, וזאת במטרה לתת כלים לגופים הפיננסיים,לגופי האכיפה וכו' בזיהוי פעילות מימון טרור. 

פורסם 2012-05-28