משרד הבטחון פרסם השבוע הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות ועל צווי תפיסה מתאריך 03.05.07. ההכרזות החדשות טרם עודכנו ברשימת ארגוני הטרור באתר האינטרנט של המשרד.

ההכרזות החדשות כוללות הכרזות על 3 התאחדויות בלתי מותרות חדשות ו-5 הכרזות על צווי תפיסה שהוציא משרד הבטחון להתאחדויות בלתי מותרות. מבדיקה שעשינו נמצא שההכרזות החדשות מכילות מספר טעויות ו/או אי-דיוקים:

1. בין היתר, הוכרז על התאחדות בלתי מותרת חדשה בשם "קרן אסראא" או "מוסד אסראא" מהולנד (באנגלית ISRAA). לאסראא, אשר פועלת ברוטרדם הולנד, אתר אינטרנט הנותן מידע על פעילויות הארגון וביניהם גיוס כספי תרומות והשתתפות בפרויקטי בינוי בשטחים. בתמונה המצורפת ניתן לראות שיתוף פעולה עם ועדת צדקה נוספת: Zakat Committee Jerusalem.

חשוב לציין כי בהכרזת משרד הבטחון לגבי ארגון זה נפלה טעות בתעתיק החברה באנגלית, שכן בהכרזת המשרד רשום השם "Stichting Iraa", והשם הנכון הנו "Stichting Israa". כמו כן קיימת שגיאה באיות השם המלא של הארגון, שם נרשם: "International" במקום "Internationale".

2. חברה נוספת שהוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת, הנה חברה פרטית מאום אל פחם, פעילה ורשומה בישראל בשם "ויפאדה". חשוב לציין כי בהכרזת משרד הבטחון נכתב שם החברה: "ויפאדה" או "ופאדה", אך מבדיקה שערכנו באתר רשם החברות, עולה כי שם החברה כפי שרשומה ברשם החברות הוא: "אלויפאדה בע"מ", ושם זה לא נכלל בהכרזה.

3. טעות נוספת בהכרזת אותה חברה: ההכרזה אינה כוללת את שם החברה הנ"ל באנגלית, כפי שרשום גם הוא ברשם החברות: ALWEFADA LTD. (ראה צילום מסך מאתר רשם החברות).

 

4. בעיה נוספת שמצאנו בהכרזות החדשות קשורה לרשימת ההכרזות על צווי תפיסה שהוצאו ע"י משרד הבטחון: בעבר התרענו על כך שמרשימת ההכרזות האחרונה (זו המופיעה כרגע באתר משרד הבטחון) הוסרו שמות של 12 התאחדויות אשר הוכרזו בעבר והופיעו ברשימת משרד הבטחון מיום 02/02/2005. מדובר ב-12 התאחדויות מוכרות אשר לא ברור לגביהן מדוע הושמטו מהרשימה החדשה, אך כעת מבדיקת ההכרזות החדשות, מצאנו כי חלק מההתאחדויות החסרות מופיעות ברשימת ההתאחדויות אשר להן הוצאו צווי תפיסה חדשים. למעשה, נוצר מצב בו צוין בהכרזות החדשות שהוצאו צווי תפיסה לאגודת מוסד הצדקה והחסד לילדים, לועדת הצדקה טול כרם וכן לאגודת הצדקה האסלאמית חברון, בעוד ששלושתן אינן מופיעות כלל ברשימה של משרד הבטחון כהתאחדות בלתי מותרת שהוכרזה.

5. בהזדמנות זו בדקנו גם באתר רשם העמותות רישום מספר עמותה שהוכרזה בעבר ברשימה כ"אגודת ידידי האסיר" ומספרה: 580022309 (הכרזה מיום 31.8.06). בחיפוש מספר מזהה זה העלה אתר רשם העמותות עמותה בשם "האגודה למען האסיר בישראל נצרת". לא ברור אם כך, אם השם שהוכרז והשם אצל רשם העמותות מתייחסים לאותו ארגון או לא, ואם כן, מדוע לא הוסיפו את שם הארגון כפי שרשום אצל רשם העמותות לרשימת ההכרזות כשם נוסף.

פורסם 2007-05-16