בית המשפט העליון של בריטניה דחה ביום רביעי האחרון (16.5.12), את תביעתו של איש העסקים מזימבבואה,  שתבע את בנק HSBC בסכום של 300 מליון דולר לאחר שבקשתו להעברת כ- 28 מליון דולר לחשבון שלו בצרפת,  דווחה לרשויות החוק. 

Jayesh Shah, תבע את הבנק בשנת 2006 לאחר שהבנק דיווח על בקשתו להעברת הכספים ליחידה למודיעין פיננסי בבריטניה (SOCA ), במסגרת הדיווחים על פעילויות חשודות (SAR) להם בנקים מחוייבים על פי הנחיות הרגולציה הבריטיות. לטענת Shah, העיכוב בהעברת הכספים גרם לו לנזקים כספיים רבים כולל עיקול נכסיו.

הבנקים עקבו מקרוב אחר התפתחות התביעה מתוך דאגה שהכרה בתביעה על ידי בית המשפט העליון כנגד HSBC תגרור אחריה תביעות נוספות כנגדם על ידי לקוחות שנפגעו מעיכוב בהעברת כספיהם ליעד במסגרת חובת הדיווח החלה על המגזר הבנקאי, שהיקף הדיווח הינו בסדר גודל של אלפי דיווחים מדי שנה.

השופט, Michael Supperstone, קבע בפסק דינו, כי אין בפעילות הבנק כדי להטיל עליו את האשמה על הפסדיו של Shah וכי עליו להפנות אצבע מאשימה אל הרשויות בזימבבואה שעיקלו לו את החשבונות וגרמו לו בכך להפסדים כספיים. בנוסף, קבע השופט כי Shah יכול היה למנוע את ההפסדים או להקטינם לו היה נוקט בצעדים הגיונים אולם לא עשה כן ועל כך אין לו אלא להשית על עצמו את האשמה להפסד הכספים ולעיקול נכסיו.

Shah, שהיה לקוח של בנק HSBC במשך 8 שנים העביר בתחילה סכום של כ-28 מליון דולר לחשבונו בסניף הבנק בבריטניה מחשבונו בבנק הצרפתי, Crédit Agricole. כשביקש להעביר את מרבית מהכספים בחזרה לחשבון הצרפתי בשנת 2006, העברת הכספים עוכבה על ידי הבנק בעקבות דיווח על פעילות חשודה.

מתן פס"ד מהווה סיום למאבק משפטי מתמשך של הבנק ב- 4.5 שנים האחרונות. Shah חוייב בתשלום של 40% מסך ההוצאות המשפטיות של הבנק שמוערכים בכ- 2 מליון לירות שטרלינג.

פורסם 2012-05-20