ה-FSA, הרשות הבריטית לפיקוח על שירותים פיננסיים קנסה את הבנק השוויצרי, Habib Bank AG Zurich ואת קצין הציות הקודם של הבנק , Syed Itrat Hussain, בעקבות אי יישום בקרות מספיקות למניעת הלבנת הון.

עפ"י ה-FSA, הבנק שבבעלותו 12 סניפים ברחבי בריטניה נקנס בסכום של 525 אלף לירות שטרלינג, לאחר שבבדיקה שערכה הרשות נמצאו כשלים ביישום בקרות מספיקות לאיתור ומניעת הלבנת הון, בין השנים 2007-2010.

ממצאי הבדיקה עולה, כי מחצית מהפקדונות בהן הבנק מחזיק הועברו ממדינות בהן הסיכון להלבנת הון גבוה. מחודש דצמבר 2007 ועד לחודש נובמבר 2010, מדינות מהן הועברו כספים לבנק הנחשבות למדינות בהן הסיכון להלבנת הון גבוה, לא הופיעו ברשימות של הבנק כמדינות בעלות סיכון גבוה להלבנת הון ועל כן גם לא בוצעו בדיקות מעמיקות יותר למקור הכספים בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יתרה מכך, במהלך הבדיקה שביצעה הרשות, נמצא כי הבנק לא ביצע בדיקת נאותות ללקוחות בסיכון גבוה. בבדיקה שכללה 68 קבצי לקוחות נמצא, כי 2/3 מהלקוחות שהוגדרו כלקוחות רגילים על ידי הבנק, היו בפועל לקוחות בסיכון גבוה להלבנת הון. 

בנוסף לקנס שהוטל על הבנק התקבלה החלטה על ידי ה-FSA להטיל קנס גם על קצין הציות הקודם של הבנק. קצין הציות נקנס בסכום של 17,500 לירות שטרלינג לאחר שנכשל ביישום ושמירה על הבקרות למניעת הלבנת הון מתוקף תפקידו.

לדברי ה-FSA, גם הבנק וגם קצין הציות שילמו קנסות מופחתים בעקבות הסדר שנחתם עימם.

פורסם 2012-05-16