בפברואר 2012, FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פירסמה הודעה לפיה היא מבקשת לקבל תגובות לאפשרות כי תורחב החובה של גופים פיננסיים לבצע בדיקות נאותות רגילות (CDD) על הנהנים בחשבונות הלקוחות שלהם.

לשכת עורכי הדין האמריקאית, הודיעה כי היא מתנגדת להרחבת החובה על המוסדות הפיננסיים בטוענה, כי הדבר יחייב עורכי דין המשמשים כנאמנים על כספי לקוחותיהם לחשוף את פרטיהם של לקוחותיהם, דבר שיכביד באופן משמעותי על עבודת עורכי הדין אלו. בנוסף, נטען כי על ידי הרחבת החובה של המוסדות הפיננסיים תיתכן פגיעה משמעותית בחיסיון לקוח- עורך דין שעד כה נשמר.

פורסם 2012-05-10