הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון 10), התשע"ב- 2012, אושרה אתמול (7.5.12), בקריאה שנייה ושלישית על ידי הכנסת.

התיקון שהכניסה הממשלה בחוק לאיסור הלבנת הון, נגע ברובו לסוחרים באבנים יקרות (בעיקר יהלומנים), שעסקאותיהם מתנהלות באנונימיות הנובעת ממסורת של אמון אישי. בחוק החדש מוטלת על הסוחרים חובת הדיווח על עסקאות שנעשות במזומנים תוך זיהוי הצדדים לעסקה ורישום פרטיהם.

מגזר נוסף, בו הכניסה הממשלה תיקון בחוק נוגע לנותני שירותיים פיננסיים, כאשר הצעת החוק שאושרה הרחיבה את ההגדרה בחוק של מיהו נותן שירותי מטבע, חובת הדרכת עובדים והפיקוח על מילוי החובות בהתאם להוראות החוק.

בנוסף, הצעת החוק כללה תיקונים אקלרטיים לסעיפים שונים של החוק לרבות היבטים פליליים (הוצאת צוים לפי החוק, פיקוח על גורמים מדווחים והעברת מידע לגופים ביטחוניים).

פורסם 2012-05-08